2024. március 25., hétfő

Húsvét előtt

 Kosztolányi Dezső: Húsvét

 
Már kék selyembe pompázik az égbolt,          tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,                                                           
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –

kelet felől egy sírnak mélyiből,                     

elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

2024. március 18., hétfő

Itt a tavasz

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.


Már közhírré szétdoboltatik,
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb, aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.

“Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” – azaz március 18-a, 19-e és 21-e a tavaszhozó napok, ekkortól  már biztosan itt a tavasz. 

Egy másik népi bölcsesség szerint Sándor, József, Benedek zsákkal hozza a meleget, szekérrel a hideget. 

Vannak olyan vidékek, ahol kizárólag március 21-re jósolják a tavasz érkezését: “Benedek, jönnek a jó melegek.” Mivel ez a nap a csillagászati tavasz kezdőnapja is egyben, bízzunk benne, hogy meghozza a várva várt igazi tavaszi időt.